Hala Arkadia
Hala Arkadia
POSIR GÓRA Hala Arkadia

TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD

KORZYSTANIA Z HALI ARKADIA POWIATOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W GÓRZE


W związku ze zniesieniem ograniczeń dotyczących korzystania z obiektów sportowych, POSiR w Górze wprowadza od dnia 08.06.2020 r. tymczasowe zmiany zasad korzystania z hali sportowej.

1. W hali można korzystać z trzech obiektów: dużej sali, sali fitness i siłowni.
2. Wyżej wymienione obiekty udostępniane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00, w soboty od 8.00 do 14.00 na podstawie wcześniejszych rezerwacji.
3. Z obiektów może w danym momencie korzystać:
– do 24 zawodników oraz 2 trenerów w przypadku dużej sali,
– do 12 zawodników oraz 1 trener w przypadku sali fitness
- do 5 zawodników oraz 1 trener w przypadku siłowni.
4. Ustala się moduły korzystania z danego obiektu w cyklach trwających 1 godzinę , z przerwą pomiędzy grupami wynoszącą 15 minut. Przedłużenie jednostki treningowej jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy nie będzie to kolidowało z zajęciami innych grup.
5. Pierwszeństwo z korzystania z obiektów mają grupy zorganizowane z klubów sportowych i stowarzyszeń, które były ujęte w harmonogramie na sezon 2019/2020 , a w dalszej kolejności pozostałe grupy zorganizowane, nie dotyczy siłowni.
6. Rezerwacji należy dokonywać u administratora obiektu e-mailem wysłanym na adres posirarkadia@wp.pl w godzinach od 8.00 do 15.00.
Telefon kontaktowy: 514 319 880.
7. Zgłoszenia grup należy dokonywać z minimalnie dwudniowym wyprzedzeniem.
8. W zgłoszeniu grupy podajemy:
a) nazwę klubu i sekcji,
b) obiekt, z którego chce skorzystać grupa (duża sala, sala fitness, siłownia),
c) liczebność grupy,
d) dzień (dni tygodnia w przypadku zajęć cyklicznych) i godzinę rezerwacji,
e) imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby odpowiedzialnej za grupę.
9. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczynamy od 08.06.2020 r. 2020 r., od godz. 10.00.
10. Grupy zobowiązane są do punktualnego przybycia na obiekt i opuszczenia obiektu po upływie czasu rezerwacji.
11. Dla korzystających z obiektów udostępnione będą szatnie i węzeł sanitarny.
12. Zaleca się zachowanie dystansu społecznego – 2 metry odległości
13. Szczegółowe zasady korzystania z obiektów będą podawane w formie pisemnej opiekunom grup przed pierwszymi zajęciami.
14. W trakcie korzystania z obiektów obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
15. Powyższe zasady obowiązywać będą do ich odwołania lub zmiany funkcjonowania obiektu.
16. W kwestiach nie objętych niniejszymi zmianami nadal obowiązuje Regulamin Hali Sportowej Arkadia w Górze.

Zdjęcie: TYMCZASOWE ZMIANY ZASAD

RODO - klauzula informacyjna

RODO - zdjęcia i filmy


Wiosła w ruch...Moc różowych kartekCzas na mammobusFERYJNY TURNIEJ FUTSALW ramach 24 Finału WOŚP

Wiosła w ruch...

...w Hali Arkadia !

Moc różowych kartek

Z myślą o płci pięknej

Czas na mammobus

Ważne. Zapamiętaj!

FERYJNY TURNIEJ FUTSAL

W ramach 24 Finału WOŚP

Już w sobotę 09.01.2016 r. AKCJA ODDAWANIA KRWI Hala ARKADIA
Hala Arkadia


Hala Arkadia